Renkler

Renk, ışığın bir nesneye çarptıktan sonra gözümüzde yaptığı etkidir. Renkleri algılamamız için; bir ışık kaynağından çıkan renklerin, çarptıkları yüzeyden yansımalarının gözümüze ulaşması gerekmektedir. Işık kaynağından çıkan rengin hangisi olduğu ve çarptığı yüzeyden rengin ne kadarının yansıdığı ise gördügümüz rengi belirler.

 • Ana Renkler
 • Ara Renkler
 • Akromatik Renkler

Ana renkler Kırmızı, Sarı ve Mavidir. Bu renkler karıştırıldıkça diğer tüm renkler elde edilir.

Ana Renkler

Ara renkler Mor, Turuncu ve Yeşildir. Ana renklerin karışımı bize ara renkleri verir.

Ara Renkler

Herhangi bir cisim güneş ışığından aldığı renkleri yansıtmayıp yutuyorsa o cismi siyah görürüz. Siyah ve beyaz rengi karıştırdığımızda gri ortaya çıkar. Siyah, beyaz ve bunların arasındaki gri tonlarına akromatik renk denir.

Akromatik Renkler

Renklerin Özellikleri

 • Rengin Tonu
 • Rengin Doymuşluğu
 • Rengin Sıcaklığı

Rengin yavaş yavaş açılarak beyaza, koyulaşarak siyaha doğru gittiği geniş bir tablo düşünüldüğünde; siyaha yaklaşan adımlar rengin koyu değerini, beyaza yaklaşan adımlar ise açık değerini gösterir. Bu tablonun ortasındaki adımlar orta değer olarak ifade edilir. Rengin açıklık koyuluk durumuna ise değer (ton) denir.

Rengin Tonu

Rengin renklilik özelliğine göre parlaklık ve canlılık derecesini gösteren kritere ise doymuşluk denir. Rengin renklilik özelliğinin ulaştığı yüksek değere “Doymuş Renk”, grilik değerinin yoğunlaştığı değere ise “Doymamış Renk” denir. Renklerin içindeki grilik miktarı artınca rengin canlılığı ve parlaklığı azalır. Renk, canlı ve parlak görünmüyorsa, kirli ve grimsi görünüyorsa bu renge “Doymamış Renk” denir. Karıştırılan renk, özellikle ilk rengin tamamlayıcı rengi yani zıttı ise, doymuşluk oranı daha çok azalır.

Rengin Doymuşluğu

Renkler insanda hissettirdiği sıcaklık ve soğukluk etkilerine göre Sıcak Renkler ve Soğuk Renkler olarak ikiye ayrılır. Sıcak Renkler, Kırmızı, Turuncu ve Sarıdır. Bu renkler en çabuk görülen renkler olduğu için daha hareketli ve canlı etki verir. Bu nedenle soğuk renklerle karşılaştırıldığında daha yakındaymış gibi görünür ve mekânı olduğundan daha küçük gösterebilir. Soğuk Renkler ise; Mavi, Mor ve Yeşildir. İnsanda hissettirdiklerine bakılırsa genelde diğer renklerden daha sonra fark edilir. Bu sebeple geride ve daha sakin özelliktedir. Bu yavaş etkileri sebebiyle mekânı olduğundan daha geniş gösterme potansiyelleri vardır.

Rengin Sıcaklığı

Renk Kombinasyonları

Renk armonisi renkler arasındaki ahenk ve uyum demektir.

BİR BİLENE SORUN
 • Tek Renk
  Kombinasyonu
 • Benzer Renk
  Kombinasyonu
 • Tamamlayıcı Renk
  Kombinasyonu
 • Üçlü Renk
  Kombinasyonu

Tek bir rengin açık ve koyu ton değerleri arasında bulunan renklerin tercih edilmesiyle gerçekleştirilir. Bu armoni çeşidi, durağan ve sakin bir görünüme sahiptir.

Tek Renk Kombinasyonu

Renk çemberinde birbirine komşu olan renklerin tercih edilmesiyle gerçekleştirilen renk armonisidir. Analog renkler yan yana geldiğinde birbirlerinin gücünü kırar. Ortaya çıkan görünümdeki bu renkler gözü rahatsız etmez ve yumuşak bir ahenk oluşturur.

Benzer Renk Kombinasyonu

Tamamlayıcı (veya karşıt olarak da bilinir) renkler, renk çemberi üzerinde birbirinin karşısında yer alan renklerdir. Bu renklerin kombinasyonu, mekanda canlı ve enerji verici bir etki yaratır. Mekanlarda tamamlayıcı renkler kullanarak tasarımda denge oluşturulur.

Tamamlayıcı Renk Kombinasyonu

Renk çemberinde birbirine eşit uzaklıkta bulunan ve bir üçgen oluşturan 3 rengin birlikte kullanılmasıyla yaratılan renk armonisidir. Mekanlarda renk kombini yaparken kullanılan en popüler armonidir. Üçlü Renk Armonisi ile birbirine uyum içinde kullanılabilecek renkler kolayca bulunabilir.

Üçlü Renk Kombinasyonu