Sürdürülebilirlik Anlayışımız

Uluslararası Kimya Dernekleri Konseyi Responsible Care Küresel Sözleşmesi Tahhüdümüz

DYO olarak uluslararası platformda ICCA Responsible Care® Küresel Sözleşmesi imzalayıcı şirketler listesine dâhil olduğumuzu memnuniyetle paylaşıyoruz.

Responsible Care Küresel Sözleşmesi, 1984 yılında Kanada’da başlatılıp 1993 yılından itibaren Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği’nin liderliğinde uygulamaya konulmuştur. Tüm dünyada kimya sektöründe kimyasalların yaşam döngüleri boyunca güvenli yönetimine yönelik birleştirici taahhüdü ve yaşam kalitesini iyileştirme ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmadaki rolleri teşvik eden, tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak uygulanmakta olan bir taahhüt programıdır.

Taahhüt gereği olarak iş süreçlerimizin her aşamasında insan sağlığına ve çevreye öncelik vererek ve üçlü sorumluluk programı temel ilkelerini ön planda tutarak üretim yapmakta olduğumuzu paylaşmak isteriz.

Responsible Care Küresel Sözleşmesi Taahhüdümüzün Temel İlkeleri

•    Küresel Responsible Care girişimi aracılığıyla gücenli kimyasal yönetimini proaktif olarak destekleyen kurumsal liderlik kültürünü benimsiyoruz.
•    Çalışmalarımızı çevre, sağlık ve güvenlik performansımız, tesislerimizin, süreçlerimizin ve teknolojilerimizin güvenliği ve yönetiminde sürekli iyileştirme sağlayarak insan ve çevreyi koruma odaklı sürdürüyoruz.
•    Yaşam döngüsü odaklı, sağlam bilimsel ve riske dayalı kimyasal güvenlik mevzuatının ve en iyi uygulamaların geliştirilmesine ve uygulanmasına katılarak kimyasal yönetim sistemlerinin güçlendirilmesine katkı sağlıyoruz.
•    Operasyonlarımızda kimyasalların güvenli yönetimini teşvik etmek için iş ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz.
•    Daha güvenli operasyon ve ürünler için, paydaşlarımız ile birlikte çalışarak, ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlıyor, çözümler geliştiriyor ve süreç ile ilgili şeffaf iletişim kuruyoruz.
•    İyileştirilmiş performans, genişletilmiş ekonomik fırsatlar ve yenilikçi teknolojilerin ve toplumsal zorluklara yönelik diğer çözümlerin geliştirilmesi ile sürdürülebilirliğe katkıda bulunuyoruz.

 

Yaşar Topluluğu Şirketleri tüm faaliyet alanlarında sürdürülebilir bir dünya için çalışmaya devam ediyor. 

Kurucu değerlerinin temelinde gördüğü sürdürülebilirliği stratejilerinin de odak noktasında ele alan Yaşar Topluluğu, yaşanabilir bir dünya ve kaliteli bir yaşam için gelecek kuşaklara daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir fiziki-sosyal çevre bırakacak şekilde faaliyetlerini gerçekleştiriyor. 

Sürdürülebilir Kalkınma Politikası çerçevesinde Yaşar Topluluğu, “daha iyi bir yaşam için” anlayışıyla yarattığı değeri, değer zincirinde yer alan topluma, tüketicilerine, çalışanlarına, çevreye, müşterilerine ve iş ortaklarına “iyi bakarak” paylaşıyor. Bu kapsamda Topluluk; Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu, etik, hesap verebilir, dürüst yönetim anlayışını yaygınlaştırıyor.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerimiz

Yarınlar İçin Değer

“Yarınlar İçin Değer” projelerimiz kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğiyle toplum için toplumumuzla beraber çalışmalar gerçekleştiriyoruz. “Öğrenmeye Değer” ile ilkokul öğrencilerine mekanlarda renk, ısı ve ışık kullanımı hakkında eğitimler vererek çocukların mekanları oluşturan öğeler hakkındaki farkındalıklarını arttırmayı amaçlıyoruz. Ustaların mesleklerine ivme kazandırmak üzere, “Ustalığa Değer” ile Türkiye’nin dört bir yanından ustaya mekan, renk ve ışık hakkında eğitimler veriyoruz. Okulların mekanlarına uygun bir şekilde boyama işlemini gerçekleştirerek, boyaların dökülmesi gibi birçok soruna sürdürülebilir çözüm bulmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz “Okullara Değer” projemiz kapsamında okulların, bulundukları coğrafi konum ve iklim koşullarına göre boyanabilmesi için bir bilimsel okul boyama kılavuzu hazırladık.

SİTEYE GİT
Öğrenmeye Değer

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğiyle hazırladığımız eğitim içerikleriyle Türkiye'nin farklı bölgelerindeki ilkokul öğrencilerine renk, mekân kullanımı, ısı ve ışık unsurları hakkında eğitimler vererek mekanlardaki estetik değerler hakkında farkındalık sahibi olmalarını amaçladık.

SİTEYE GİT
Okullara Değer

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğiyle bir "okul boyama ve boya kullanımı standartları" kılavuzu hazırladık. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm ilkokullara yönelik hazırlanan bu kılavuza uygun olarak akademik eğitime katılmış ustalar tarafından örnek okul boyama uygulamaları gerçekleştirdik.

SİTEYE GİT
Ustalığa Değer

İnşaat Boyacısı Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi ustalarımıza Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) işbirliği ile “Ustalığa Değer” eğitimleri verdik. Mesleğine özen gösteren ve ustalığını belgelemiş olan ustalarımıza MSGSÜ akademisyenleri tarafından mekan kompozisyonu, mekanda renk ve ışık kullanımı gibi konularda eğitimler vererek mesleki itibarlarının artmasını amaçladık.

SİTEYE GİT