Sürdürülebilirlik Anlayışımız

Yaşar Topluluğu Şirketleri tüm faaliyet alanlarında sürdürülebilir bir dünya için çalışmaya devam ediyor. 

Kurucu değerlerinin temelinde gördüğü sürdürülebilirliği stratejilerinin de odak noktasında ele alan Yaşar Topluluğu, yaşanabilir bir dünya ve kaliteli bir yaşam için gelecek kuşaklara daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir fiziki-sosyal çevre bırakacak şekilde faaliyetlerini gerçekleştiriyor. 

Sürdürülebilir Kalkınma Politikası çerçevesinde Yaşar Topluluğu, “daha iyi bir yaşam için” anlayışıyla yarattığı değeri, değer zincirinde yer alan topluma, tüketicilerine, çalışanlarına, çevreye, müşterilerine ve iş ortaklarına “iyi bakarak” paylaşıyor. Bu kapsamda Topluluk; Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu, etik, hesap verebilir, dürüst yönetim anlayışını yaygınlaştırıyor. 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerimiz

Yarınlar İçin Değer

“Yarınlar İçin Değer” projelerimiz kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğiyle toplum için toplumumuzla beraber çalışmalar gerçekleştiriyoruz. “Öğrenmeye Değer” ile ilkokul öğrencilerine mekanlarda renk, ısı ve ışık kullanımı hakkında eğitimler vererek çocukların mekanları oluşturan öğeler hakkındaki farkındalıklarını arttırmayı amaçlıyoruz. Ustaların mesleklerine ivme kazandırmak üzere, “Ustalığa Değer” ile Türkiye’nin dört bir yanından ustaya mekan, renk ve ışık hakkında eğitimler veriyoruz. Okulların mekanlarına uygun bir şekilde boyama işlemini gerçekleştirerek, boyaların dökülmesi gibi birçok soruna sürdürülebilir çözüm bulmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz “Okullara Değer” projemiz kapsamında okulların, bulundukları coğrafi konum ve iklim koşullarına göre boyanabilmesi için bir bilimsel okul boyama kılavuzu hazırladık.

SİTEYE GİT
Öğrenmeye Değer

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğiyle hazırladığımız eğitim içerikleriyle Türkiye'nin farklı bölgelerindeki ilkokul öğrencilerine renk, mekân kullanımı, ısı ve ışık unsurları hakkında eğitimler vererek mekanlardaki estetik değerler hakkında farkındalık sahibi olmalarını amaçladık.

SİTEYE GİT
Okullara Değer

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğiyle bir "okul boyama ve boya kullanımı standartları" kılavuzu hazırladık. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm ilkokullara yönelik hazırlanan bu kılavuza uygun olarak akademik eğitime katılmış ustalar tarafından örnek okul boyama uygulamaları gerçekleştirdik.

SİTEYE GİT
Ustalığa Değer

İnşaat Boyacısı Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi ustalarımıza Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) işbirliği ile “Ustalığa Değer” eğitimleri verdik. Mesleğine özen gösteren ve ustalığını belgelemiş olan ustalarımıza MSGSÜ akademisyenleri tarafından mekan kompozisyonu, mekanda renk ve ışık kullanımı gibi konularda eğitimler vererek mesleki itibarlarının artmasını amaçladık.

SİTEYE GİT