Çevreye İyi Bakmak

İklim  değişikliğinden  kaynaklanan  riskler, doğal  kaynak  ve  ham maddede  yaşanan  azalmalar,  çevrenin  korunması  konusunun  son derece  önemli olduğunu  göstermekte,  çevre  sorunlarının  önlenmesini de  şirketler  özelinde  öncelikli  hale  getirmektedir.  Sektörleri  gereği  en temel  ihtiyaçları karşılayarak,  topluma  hassas  bir  noktadan  dokunan Yaşar  Topluluğu,  toplum  ile  çevrenin  uyumunu  gözeterek,  faaliyetlerini ihtiyaçlar  doğrultusunda kullanılacak  kaynakların  sürdürülebilirliğine yönelik  olarak  şekillendirmektedir.  Su  ve  enerji  yönetimi,  doğal  kaynak kullanımı, iklim değişikliği ve biyoçeşitlilik konularında hedefler belirleyen Topluluk, faaliyetlerini bu hedefler çerçevesinde hayata geçirmektedir.Yaşar  Topluluğu  şirketleri  kaynakların sürdürülebilir  kullanımı  için belirlediği yönetim politikasının yanı sıra, operasyon ve faaliyetlerinden oluşan atık ve nihai ürünlerin miktarını azaltmaya yönelik uygulamalar düzenlemekte ve atıkları etkin bir şekilde yönetmektedir.

“Çevreye iyi bakmak” anlayışı çerçevesinde Topluluk, karbon ve su ayak izi başta olmak üzere ekolojik ayak izinin bilinciyle çalışıyor. Doğal kaynak kullanma ve koruma dengesini gözetiyor. “Ölçemediğini yönetemezsin” anlayışından yola çıkan Topluluk, şirketler bazında oluşturduğu Karbon ve Su Ayak İzi Ekipleri ve Liderleri ile Topluluk şirketlerinin karbon ve su ayak izlerini şirketler bazında düzenli olarak hesaplıyor, analiz ediyor ve gerekli tedbirlerin zamanında alınmasını sağlıyor. 

Yaşar Holding Sürdürülebilirlik Raporu için tıklayınız.