Şirket Politikaları ve Belgeleri

DYO, boya pazarının birçok farklı sektöründe sürdürdüğü faaliyetlerinde, ürünlerinin tasarımından başlayan ve kullanımına dek uzanan tüm süreçlerde, müşterilerinin beklentilerini en üst seviyede karşılamayı benimser. Şirket, sürekli gelişen pazarlarda ve değişen rekabet ortamında gün geçtikçe sağlamlaştırdığı öncü ve lider olma vasıfları, şirketlerinin her birinin sahip olduğu üst düzeydeki inovatif karaktere ve tüm alanlarda sürekli iyileştirmeyi esas alan kalite anlayışına dayanır.

DYO için kalite, üretime geçilmeden önce başlar, ürün tüketiciye ulaştıktan sonra da devam eder. Yasalara ve ahlaki kurallara uygun davranan, çevresine ve doğaya saygılı, tüketiciyi koruyan, bilinçlendiren, müşterisiyle bütünleşen, insan kaynağını en iyi biçimde değerlendiren, "toplam kalite" felsefesini ve katılımcı yönetim şeklini benimseyen, her zaman daha kaliteli ürünler sunmayı hedefleyen, yenilikçi bir şirket olarak varlığını sürdürmektir.

Boya tozunun bir zerresinin, boya oluncaya kadarki tüm serüveni, teknolojinin en ileri testleriyle denetim altında tutulur. Çünkü DYO'nun temel hedefi, her zaman en yüksek kaliteyi sunmaktır. Bunun için kalite kontrol mantığına yeni bir boyut getirerek "önce kaliteyi yaratmak", sonra da bunu “kalıcı kılmak” için uğraş verir. Bu amaçla üretim girdileri her defasında tekrar tekrar incelenip öngörülen kalite standartlarına uygunluğu aranır, en ufak bir aksi değerde reddedilir.

DYO liderliğini "kalite güvence sistemleri" uygulamasında da göstererek Türk boya sanayisinde kendi dallarında TSE-ISO 9001 belgesi alan ilk şirket olmuştur. Ayrıca, otomotiv ve yan sanayi müşterilerinin ilave beklentilerine paralel olarak iyileştirilen Dyo Boya Fabrikaları Çiğli İşletmesi’ndeki mevcut Kalite Yönetim Sistemi, 2008 yılı içinde ISO/TS 16949 ile de belgelendirilmiş, 2018 yılında ise IATF 16949’a başarıyla geçiş sağlamıştır.

DYO Çiğli ve Dilovası İşletmelerinde müşteri şikayetlerinin alınması, incelenmesi, müşteriye geri bildirim yapılması, müşteri memnuniyetinin ölçülmesi anlamında mevcut sistemler var olup, TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim  Sistemi  standardı ile birlikte bu sistemlerin bir adım öteye gidilerek iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve bu  konudaki  güçlü  yönünü 2010 yılında TS ISO 10002 belgesini de alarak kamuoyuna duyurmak amaçlanmıştır.  DYO kendi sektöründe bu belgeyi alan ilk şirket olarak sektöründe farklılık yaratmıştır. Yine 2010 yılında  her iki İşletme TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile TS 18001 (OHSAS) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerinin sahibi olmuştur. TS 18001 standartının revize olması ile birlikte ise TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ne geçiş yapılmış ve belge almaya hak kazanılmıştır.

Dyo Boya Fabrikaları, 2013 yılında sürdürülebilir çevre dostu üretim anlayışının göstergesi olan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesini almaya hak kazanmış ve sektöre bu konuda öncülük etmiştir.

Dyo Boya Fabrikaları, 2013 yılında kalite yolculuğunda önemli bir sürece girmiştir. Kal-Der tarafından başlatılan Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi’ni imzalayarak EFQM Mükemmellik Modeli'ni uygulamaya koyan ilk boya şirketi olmuştur. Aynı yıl katıldığı Türkiye Mükemmellik Ödülleri’nde “5 Yıldız Yetkinlik Belgesi” ile ödüllendirilmiştir. 2014 yılında özel sektör kategorisinde başvurduğu Ege Bölgesi Mükemmellik Ödülleri'nde ipi göğüslemeyi başarmış ve Ege Bölgesi Mükemmellik Ödülünü kazanmıştır. 2016 yılında ise Türkiye Mükemmellik Ödülü’nü kazanarak 2013 yılında koyduğu hedefi gerçekleştirmeyi başarmıştır.

Boya üretim faaliyetlerinin yanı sıra, Dilovası DYO İnşaat Boyaları tarafından, inşaat boyacısı ve ısı yalıtım ustalarının mesleki bilgi, beceri ve yetkinliklerini kanıtlayabilecekleri, “Dyo Akademi Sınav ve Belgelendirme Bölümü” kurulmuştur. Dyo Akademi, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş ve MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) tarafından yetkilendirilmiştir. Bu yapı ile Dyo, Türkiye’de boya sektörünün ilk sınav ve belgelendirme kuruluşu olmuştur.

Günümüzde bilginin gizliliği, bütünlüğü ve ulaşılabillirliğine ilişkin güven ortamının yaratılmasının önem kazanması ile birlikte Dyo Boya Fabrikaları TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmalarına başlamış ve 2016 yılında belge almaya hak kazanmıştır.

Kurulduğu günden bu yana çalışanların temel haklarını, sağlık ve güvenliklerini her zaman ön planda tutan DYO, 2020 yılında pandemiye karşı hayata geçirdiği uygulamalarıyla Çiğli ve Dilovası Üretim Tesisleri’nde “TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi”ni almaya hak kazandı. DYO, Çiğli ve Dilovası Üretim Tesisleri,  Türkiye genelinde boya sektöründe bu belgeyi almaya hak kazanan ilk firma oldu.

DYO Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. – Çiğli İşletmesi

 • TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
 • TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
 • TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
 • TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
 • TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
 • IATF 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi
 • TS EN ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
 • TS EN ISO/IEC 27701 Kişisel Veri Yönetim Sistemi
 • COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi
 • KAMU BİLGİLENDİRMESİ: Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Etkilerinin Azaltılması Hakkında
 • Sıfır Atık Belgesi

DYO Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. – Dilovası İşletmes

 • TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
 • TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
 • TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
 • TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
 • TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
 • TS EN ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
 • TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirmesi Sistemi 
 • TS EN ISO/IEC 27701 Kişisel Veri Yönetim Sistemi
 • COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi
 • Sıfır Atık Belgesi

Tüm proseslerinde  "ÖNCE İNSAN"  ilkesini benimseyen DYO, İSG ve Çevre politikasını geliştirme, politika taahhütlerini gerçekleştirecek hedefleri ve prosesleri belirlemede, gerektiğinde performansın iyileştirilmesi için tedbir alma ve sistemin bu standartların gereklerine uygunluğunu gösterme konularında sistematik olarak çaba göstermektedir.

DYO, ürettiği ürünlerine gösterdiği özen ve ileri seviyedeki kalite anlayışını aynı zamanda çevreye olan duyarlılığı ile de güçlendirir. Tesislerinin atıkları kimyasal ve biyolojik arıtmadan geçer ve böylelikle on binlerce ton boya üretilirken, çevreye verilebilecek en ufak bir kirlilik önlenir. Herkesin sağlıklı bir ortamda yaşama hakkına sahip olduğunun bilincinde, ileri teknolojileri takip ederek ürettiği çevre dostu ürünlerle topluma hizmetine devam edecektir.

Şirketlerin çevreye ve tüketiciye olan duyarlılığının bir göstergesi olarak Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin yanı sıra İstanbul Ticaret Odası ile yapılan "Tüketiciyi Koruma Anlaşması" ve Çevre Bakanlığı'nca verilen "Çevre Beratı"na sahiptir.

DYO'da kalifiye eleman ve bilinçli kullanım, kalitenin önemli parçasıdır. Bu nedenle bünyesinde oluşturdukları eğitim programlarıyla kendi çalışanlarına, boyacı ustalarına ve müşterilerine yurt çapında düzenli olarak eğitim verir.

DYO, Türk boya sanayisinin temellerini atıp dünya ölçeğinde önemli bir yere getirirken, Ar-Ge faaliyetlerine de sürekli ve düzenli yatırımlar yapar. Çağın getirdikleriyle birlikte değişen, yenilenen müşteri ihtiyaçlarına sürekli olarak en doğru, en kaliteli yanıtı Ar-Ge çalışmaları sayesinde verir ve geleceğin ihtiyaçlarını da belirleyerek geleceğe yönelik çözümleri bugünden sunar.

DYO, gıda boyaları hariç, boya ile ilgili hemen hemen her alanda üretim yapar. Bu genel yelpazede kendi teknolojisini yaratıp geliştirmeye birinci derecede önem verir. Bunun yanında dünyadaki gelişmeleri yakından izler.

2000'li yıllarla birlikte belirlenen vizyon ve hedefler çerçevesinde; yurt dışında da boya fabrikaları kurmak, dış pazarlarda marka yatırımı yapmak ve ulusal markamızı dünyaca bilinen ve aranan bir marka haline getirmek, DYO'nun öncelikli planları arasındadır. Rusya'daki yatırımları ile yurtdışındaki büyümesini sürdürmektedir.

DYO, yurt içinde sanayi liderliğini sürdürürken dünya pazarlarında da bilinen ve aranan bir marka olmak üzere hızla yol almaktadır.

Politikalarımız

 

Sistem Belgelerimiz