Çalışanlarımıza İyi Bakmak

Birleşmiş  Milletler  Küresel  İlkeler  Sözleşmesi’nde  geçen  “insana  yakışır iş”  anlayışı  Yaşar  Topluluğu’nun  iş  yapış  biçimini  belirleyen  en  temel değerlerindendir.  Bu  kapsamda  Topluluk,  çalışanların  temel  haklarını, sağlık, güvenlik ve refahlarını her zaman ön planda tutmaktadır. Türkiye’de çalışanlarına sendikal örgütlenme haklarını tanıyan ilk şirketler arasında  Yaşar  Topluluğu  şirketleri  yer  almaktadır. Dyo  Boya Fabrikaları’nda 1985 yılından itibaren sendikalı çalışanlar bulunmaktadır.

Bulunduğu sektörlerde ilkleriyle bilinen Yaşar Topluluğu şirketleri, sendikalaşma konusunda da önemli adımlar atmıştır. Boya sektöründe toplu iş sözleşmesinin uygulandığı  ilk  şirket  Dyo  Boya’dır.  Yasal  sendikalara  üye  olan  çalışanlar  ile daima  yapıcı  ilişkiler  kurulmakta,  çalışanların  sendikaya  üye  olma  haklarına saygı  duyulmaktadır.  Bu  kapsamda  Dyo  Boya’da  Petrol-İş  Sendikası ile  işveren  arasında  yapılan  iş  yeri  ve  işletme  toplu  iş  sözleşmeleri  ile çalışanların hakları güvence altına alınmıştır.

Yaşar Topluluğu’nda işe alım, ücretlendirme, performans değerlendirme, eğitim ve gelişim gibi tüm insan kaynakları süreçlerinde çalışanlara fırsat eşitliği tanınmakta, ayrımcılık yapılmamaktadır. Çocuk istihdamına izin verilmemekte, çalışanlarımıza uygun çalışma koşulları sağlanırken, kadın çalışanlarımızın güçlenmesine özel önem verilmektedir.

Yaşar Topluluğu çalışanlarının profesyonel gelişimlerine önem verdiği kadar, kişisel gelişimlerinin devamı için de eğitimlerini sürdürmektedir. Ayrıca, hem çalışanlarına, hem de ailelerine destek olmak için sıklıkla görülen hastalıklar konusunda bilgilendirici eğitim çalışmaları gerçekleştirmektedir. Dyo  Boya’da  her  yıl  yapılan  çalışan yönetici  görüşmeleri  sırasında çalışanlardan  alınan  öneriler  doğrultusunda  yıllık  eğitim  planları yapılmaktadır.  Bu  sayede  şirket  içi  eğitimler  çalışanların  ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenerek çalışan gelişimi sağlanmaktadır.

Şirketlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak tüm şartlar yerine getirilmekte, meydana gelebilecek olası iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçmek için çalışanlarımıza eğitim verilmekte, ve gerekli denetimler yapılmaktadır. 

2018  yılı  içerisinde  Büyük  Endüstriyel  Kazaların  Önlenmesi  amacıyla Seveso  III  Yönetmeliği  uyarınca  gerekli  güncellemeler  T.C.  Çevre  ve Şehircilik Bakanlığı’na bildirilmiştir. Bu bildirimler akabinde Seveso ve İş Ekipmanları Yönetmeliği’ne uygun olarak ilgili ölçümler, kontroller ve gerekli düzenlemeler ile ilgili Çiğli Fabrika’da çalışmalar başlatılmış, 2018 yılında planlanan  program  dahilinde  yapılmıştır. HAZOP risk  değerlendirmeleri bitirilmiş, aksiyonlar için çalışmalar başlatılmıştır.

 ATEX ve EX ekipmanlarının uygunluk kontrolleri yapılmış, bu ekipmanlar ile  ilgili  planlamalar  belirlenmiştir.  Riskli  ekipman  kontrolleri  ve  gerekli eğitimlerin  2019  yılında  gerçekleştirilmesi  hedeflenmektedir.  Yeni kimyasal depolama alanlarının mevzuata tam uyumluluğu sağlanmıştır. Depo yerleşim düzenleri, giriş yanına asılmıştır. Özel depolama matrisleri gözden geçirilerek depolama kuralları güncellenmiştir. Çalışma alanlarında iklimlendirme sistemi çalışmaları tamamlanmış, sıcak veya soğuk olarak işyeri ortamına temiz hava girişi ile daha sağlıklı ve daha rahat bir çalışma ortamı  sağlanmıştır.  Yük  kaldırma  manipülatörleri  ve  boş  kap  kaldırma aparatları  ile  bel  incinmelerini  azaltarak  daha  sağlıklı  çalışma  koşulları oluşturulmuştur.

Sentetik  Reçine  tanker  dolumlarında  yeni  sisteme  geçilmiş  yangın riski  düşürülmüştür.  İşletme  içerisindeki  Sprinkler  yangın  söndürme sistemi etkin alanları arttırılmış, yeni yangın suyu pompaları ile pompa istasyonu  büyütülmüş  olup,  daha  etkin  yangın  söndürme  sistemleri  ile yangın söndürme odaklı riskler düşürülmüştür. Yangın alarm bölgelerine daha hızlı ulaşma amacıyla işletme içinde alarm bölgesini gösteren ek monitörler konulmuştur. Bu çalışma ile birlikte uyarı gönderilen bölgeye daha  hızlı  ulaşım  sağlanmıştır.  Yapılan  yangın  tatbikatlarında,  alarm yerine varış sürelerinde %20 iyileşme gözlenmiştir.

Yaşar Holding Sürdürülebilirlik Raporu için tıklayınız.