Topluma İyi Bakmak

Yaşar Topluluğu’nda topluma iyi bakmak anlayışı, ürün ve hizmetlerin sağlıklı ve güvenilir şekilde sunulmasının yanı sıra, Topluluğun kurumsal vatandaşlık bilinci ve bu bilincin gereği olan performansını da yansıtan değerler bütünüdür. Yaşar Topluluğu’nun kuruluşundan beri en önemli önceliği her koşulda tüketici ve müşterilerinin sağlık ve güvenliği olmuş, attığı tüm adımlarını bu şekilde sürdürmüştür. Topluluğun iş anlayışı, içinde bulunduğu çağa paralel olarak yönetilmiş, toplum ihtiyaçlarına cevap verebilen, Ar-Ge çalışmalarıyla bilim temelli, sürdürülebilir üretim için kalite odaklı şekilde yürütülmektedir.
Dünyadaki ve Türkiye’deki trendleri sürekli takip ederek, sektöre birçok yeni ürün kazandırırken, markaya duyulan güveni korumak ve kuvvetlendirmek için sürekli kendini yenileyen Topluluk, belirlediği hedefler doğrultusunda tüketici ve müşterilerin yaşamlarına değer katmaya devam etmiştir.

Yaşar Topluluğu’nun odağına aldığı ve yakından takip ettiği başlıklar arasında “Kadının Güçlenmesi” konusu önde geliyor. Sürdürülebilirlik stratejisinin vazgeçilmez parçası olan “topluma ve çalışanlara iyi bakmak” anlayışı çerçevesinde Topluluk, karşılıksız burslar ile kız çocuklarının eşit eğitim olanaklarına sahip olmasına katkıda bulurken, hem kendi bünyesinde çalışan hem de tedarik zincirinde yer alan kadınların kişisel ve mesleki gelişimlerini sağlıyor. 2012 yılında imzalanan “BM Kadının Güçlenmesi İlkeleri CEO Destek Beyannamesi” ve Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan “Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu” bu alanda hedeflerin geliştirilmesine ilham veriyor.

DYO olarak “Yarınlar İçin Değer” projelerimiz kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğiyle toplum için toplumumuzla beraber çalışmalar gerçekleştiriyoruz. “Öğrenmeye Değer” ile ilkokul öğrencilerine mekanlarda renk, ısı ve ışık kullanımı hakkında eğitimler vererek çocukların mekanları oluşturan öğeler hakkındaki farkındalıklarını arttırmayı amaçlıyoruz. Ustaların mesleklerine ivme kazandırmak üzere, “Ustalığa Değer” ile Türkiye’nin dört bir yanından ustaya mekan, renk ve ışık hakkında eğitimler veriyoruz. Okulların mekanlarına uygun bir şekilde boyama işlemini gerçekleştirerek, boyaların dökülmesi gibi birçok soruna sürdürülebilir çözüm bulmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz “Okullara Değer” projemiz kapsamında okulların, bulundukları coğrafi konum ve iklim koşullarına göre boyanabilmesi için bir bilimsel okul boyama kılavuzu hazırladık.

Yaşar Holding Sürdürülebilirlik Raporu için tıklayınız.