İş Ortaklarına İyi Bakmak

Sürdürülebilir bir büyüme ve gelişme için ilk halkadan son halkaya kadar uzanan, bütünü ele alan bir çalışma sistemi oluşturulması, faaliyetlerin niteliğine etkisi  olan  bütün  unsurların  iyi  analiz  edilip  incelenmesi gerekmektedir.  Tedarikçi  ve  iş  ortaklarının  seçimi  grup  şirketleri  için ürün  ve  hizmet kalitesine  doğrudan  etki  etmesi  sebebi  ile  en  önemli halkalardan  biri  olarak değerlendirilmektedir.  “Ürün  ve  hizmetlerin döngü boyunca çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerinin yönetimi ve iyi uygulamaların  teşviki”  politikasını  belirleyen  Yaşar  Topluluğu,  tedarikçi haritasında bulunan paydaşlarla bu politika kapsamında kurduğu bağlarını güçlendirmiştir.

Değer zincirinde yer alan tüm iş ortaklarının iş yapma biçimlerinden sorumlu olduğunu bilen ve tedarikçilerini değer zincirinin çok önemli bir parçası olarak gören Yaşar Topluluğu, tedarikçilerinde de sürdürülebilirlik bilincini geliştirmek için çalışıyor. Ham madde tedarik sürecinden tüketiciye ulaşana kadar yarattığı değeri etki alanı ve oranını geliştirmenin, bütünsel sürdürülebilirlik yaklaşımının gereği olduğuna inanan Yaşar Topluluğu, paydaşlarını da sürdürülebilirlik çalışmalarına dahil ediyor. Bu kapsamda tüm Topluluk şirketlerinin tedarikçi yönetimi uygulamaları incelenerek ve şirketler bazında SWOT analizi yapılarak geliştirilmeye açık yönler tespit edilirken Topluluk şirketleri, üst yönetime sunulan tedarikçi raporu doğrultusunda, sistemin geliştirilmesine yönelik uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyor.

Dyo Boya’nın küresel tedarikçilerinin tümü, sürdürülebilirlik alanında beyan ve taahhütlere sahip olmanın yanı sıra sürdürülebilirlik stratejileri altında; iş etiği, çevre politikası, çocuk işçiliği, işçi hakları, adil ticaret,  sosyal sorumluluk, eşitlik, eğitim gibi kavramlara referans vermiştir. 

Dyo  Boya,  üretiminin  ana  ham  maddesi  olan kimyasalları  yaygın  bir  tedarikçi  ağıyla sağlamaktadır.Dyo  Boya,  tedarikçilerini  belli  başlı  kriterlere  göre seçmekte, değerlendirmekte  ve  gelişimlerine  katkıda  bulunmaktadır.  Kalite,  servis, fiyatlandırma,  zamanında  tedarik,  sürdürülebilirlik deklarasyonları gibi unsurlar ile seçme ve değerlendirmeye alınan tedarikçiler, aynı zamanda gelişimlerine  katkıda  bulunmak,  karşılıklı  fayda  sağlayan uygulamaları öğrenip uygulamak  üzere,  yıllık  olarak  hazırlanan  tedarikçi  geliştirme planına göre denetlenmekte ve teknik ziyaretler gerçekleştirilmektedir. Dyo  Tedarikçi  Portalı, Dyo  ve  tedarikçilerine  ait  süreçleri  iyileştirme, hız,  verimlilik  ve  operasyonel  iş  yükü  hafifletme  amacı gütmektedir. Özellikle  küresel  tedarikçilerden Sürdürülebilirlik  Deklarasyonları  temin edilerek  bu  konudaki  çalışmaları  takip  edilmektedir.  Dyo  Boya tüm tedarikçilerini, kanun tarafından belirlenen kriterlerin yanı sıra ekonomik, sosyal  ve  çevresel  açıdan  uluslararası  yönetim  sistemleri  çerçevesinde denetlemektedir.

Yaşar Holding Sürdürülebilirlik Raporu için tıklayınız.