Boyalarda desen problemi neden oluşur ve nasıl çözülür?

  • Bu problemin en büyük oluşum nedeni uygulama hatasıdır.
  • Özellikle grenli boyalarda karşımıza çıkan desen alamama durumu, boyanın yapısından öte, uygulayıcının yüzeye yeterli boya aktarmaması ve boyanın lejant bilgileri dışında ve olması gerekenden fazla incelterek uygulanmasından kaynaklıdır.
  • Ayrıca, yanlış rulo seçimi yüzeyde yeterli deseni alamama ve homojen desen elde edememe sorunlarına neden olur.
  • Hava şartlarının aşırı sıcak veya soğuk olduğu durumda da homojen desen elde edememe sorunu karşımıza çıkabilir.
  • Desen probleminin çözümü için, boya üzerinde yazan lejant bilgileri dahilinde, uygun hava şartlarında uygulamanın yapılması gereklidir.