Boyanın örtücülüğü neden düşük olur ve nasıl çözülür?

Birçok nedenden dolayı oluşan örtücülük problemlerini ana hatlarıyla aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

  • Boyanın gereğinden fazla inceltilmesi, lejant bilgilerinin dışında inceltme yapılması, gerekli yüzey hazırlıklarının yapılmamış olması, astarın kullanılmaması, gerekmediği halde aşırı astar kullanımı, alınan boya miktarıyla, uygulanan yüzey metrajının birbiriyle örtüşmemesi, uygun uygulama aletin seçilmemiş olmasıdır.
  • Bu nedenlerden en az birinin ya da birkaçının olması örtücülük problemini oluşturur. Böyle bir sorun yaşandığında, mutlaka ön inceleme yapılırken, yukarıdaki kriterler değerlendirilmelidir.
  • Bu değerlendirmede mümkün olduğunca doğru sonuca ulaşmak önemlidir. Firmamız tarafından üretilen tüm boya setimizde örtücülük standartları bellidir. Bu standartlar çerçevesinde, ürünler piyasaya verilir. Bu nedenle, uygulama sonrası karşılaşılabilecek, örtücülük probleminin firmamız tarafından kaynaklı olma ihtimali düşüktür.