Dış cephede boya tam kurumadan yağan yağmur nasıl etkiler?

Dış cephede boya tam kurumadan yağan yağmur nasıl etkiler?

  • Dış cephe boya uygulamalarında, hava şartlarının etkisi son derece yüksektir.
  • Boyama yapılacak yüzeyin kuru olması, yüzey sıcaklığının +5º C üzerinde olması ve ortam sıcaklığının +25º C olması en ideal durumdur.
  • Dış cephe uygulamalarında, çok yüksek ya da çok düşük sıcaklıkta yapılan uygulamalarda gerek uygulama aşamasında gerekse uygulama sonrasında boyada bir takım sorunlar oluşabilir.
  • Özellikle, boya uygulamasından kısa bir süre sonra yağan yağmur, yüzeyde boyanın yıkanmasına neden olur.
  • Bu problemin oluşum nedeni; yüzeye aktarılan boyanın henüz tam kuruma yapmamasından dolayı yağmurla birlikte ıslanması ve ıslak olan yüzeyden boyanın akıntı yapmasıdır.
  • Problemin çözümü için, hava şartlarının iyileşmesi ve yüzeyin iyice kuruduktan sonra tekrar boya uygulamasına geçilmesi gerekmektedir.