Boyada Tanecik Problemi Neden Olur, Nasıl Çözülür?

Bir boya kutusu açıldığında, film yüzeyinde herhangi bir yabancı cisme rastlanılmaması gerekir. Ancak bazen bu durumun tam tersi görünüm ile karşılaşılabilir. Yani boyada tanecik sorunu olabilir. Peki, bu sorun tam olarak nedir ve neden kaynaklanır? Çözümü için hangi önlemlere başvurmakta fayda vardır? Tüm bu soruların cevaplarını içeriğin devamında bulabilirsiniz.

 

Boyada Tanecik Problemi Nedir?

 

Tanecikler, boya filminin yüzeyinde gözlemlenebilen ve genelde küçük boyutlu partiküllerdir. Yüzeye gelişi güzel dağılmış hâlde bulunan bu parçacıklar, boyanın görünümünü bozar. Boyada taneciklenme sorunu giderilmeden uygulanmaya başlanması ise ideal görünümün oldukça gerisinde sonuç alınmasına yol açar. Zira yüzey kusursuz biçimde pürüzsüz olmak yerine pürüzlü hâle gelir.

 

Tanecikler aslında belirli boyutu aşmayacak şekilde her boyada bulunur. Hatta söz konusu parçacıklar, dış cephe boyalarında iç cephede kullanım için geliştirilen ürünlere göre çok daha belirgin ölçülerdedir. Ancak gerek üretim gerekse kullanım aşamasında gözden kaçan bazı detaylar, boyada taneciklenme probleminin oluşumunu tetikleyebilir. İsterseniz bu detayların neler olduğunu öğrenmek için bir sonraki bölüme geçelim.

 

Boyada Tanecik Neden Oluşur?

 

Boyada taneciklenme problemi mevcutsa birçok farklı problemin varlığından söz edebilmek mümkün hâle gelir. Bu problemler şunlar olabilir:

 

Bitmiş Boyaya Yeterli Filtrasyon Uygulanmaması

Boyada taneciklenme probleminin ortaya çıkmasına sebep olan etkenlerin başında bitmiş ürüne yeterli filtrasyon uygulanmaması gelir. Bu konudaki yetersizlik genelde üretim bandında kullanılan cihazların kontrollerinin yapılmamasından kaynaklanır. Kontrolleri geciken veya hiç yapılmayan filtreler, zamanla ideal formlarını kaybeder. Dolayısıyla gözenek boyutları farklılaşıp kaçaklar ortaya çıkabilir. Hatta basınç farklılıkları meydana gelebilir.

 

Boya Ambalajının Kirli veya Paslı Olması

Taneciklenme sorununa neden olan etkenlerden bir diğeri ise boya ambalajının kirli veya paslı olmasıdır. Özellikle tenekenin iç yüzeyine tutunan kir ve pas, boyanın kalitesini olumsuz yönde etkiler. Zira başlangıç aşamasında içeriğindeki tanecik sayısı ve boyutu istenilen ölçülerde olsa bile kirlenme sonucunda bu oran bozulabilir. Dolayısıyla uygulama esnasında ne kadar doğru adım atılırsa atılsın yüzeyde portakal kabuğunu andıran görüntü ortaya çıkabilir.

 

Uygulama Yüzeyindeki Toz ve Kir

Boyada taneciklenme sorununun altında yatan sebepler, yalnızca üretim yerindeki aksaklıklardan ibaret değildir. Hazırlık sürecinde yüzeyin boyaya hazır hâle getirilmemesi, uygulama sonrasında pürüzlü görünüm ortaya çıkmasıyla sonuçlanabilir. Yüzeyin toz ve kirden yeterince arındırılmamış olması ayrıca ideal sonucun alınmasını engelleyen farklı sorunları da beraberinde getirebilir.

 

Boyadaki Tanecik Boyut ve Miktarının İdeal Sınırların Dışında Olması

İç ve dış cephe boyalarının içeriğindeki ideal tanecik boyutu ve miktarı, standartlar ile belirlenmiş durumdadır. Üstelik her marka, ürün etiketlerinde bu konuda bilgilendirmeye yer verir. Ürün etiketlerindeki bilgileri incelemek kullanıcı açısından doğru ürünü tercih etmek anlamında önemli olabilir.

 

Uygulama Öncesinde Boyaya Farklı Maddelerin Karıştırılması

Bazı ustalar, renk ayarlaması için boyalara eklemeler yapabilmektedir. Hatta dolgu amacıyla boyaya ekstra maddeler eklenmesi de sıkça karşılaşılabilen bir durumdur. Ancak bu tarz işlemler esnasında çoğunlukla eklenen maddelerin tanecik boyutlarının boyadan farklı olabileceği unutulur. Hâliyle boyanın tanecik yapısı bozulmuş olur.

 

Uygulama Esnasında Temiz Rulo/Fırça Kullanılmaması

Boyada taneciklenme problemine sebep olan kusurlardan sonuncusu uygulama esnasında temiz rulo ve fırça kullanılmamasıdır. Rulo ve fırçanın üzerinde önceki uygulamalardan kalan ve büyük çoğunluğu aslında gözle rahatlıkla görülebilecek boyutlardaki partiküller, boyama işlemi sırasında yüzeye yapışabilir. Boyanın kuruması ile birlikte çok daha belirgin hâle gelen bu partiküller, yüzeyde pürüzlü görünümün ortaya çıkmasının başlıca kaynağıdır.

 

 

Boyada Tanecik Sorunu Nasıl Çözülür?

 

Boyada tanecik sorununun çözümü için aşağıda maddeler hâlinde sıralanan önlemleri göz önünde bulundurabilirsiniz:

 

  • Öncelikli olarak boyayı kullanıma sunan markanın hangi standartlara bağlı kalarak üretim yaptığına odaklanabilirsiniz. Böylece uygulama yapacağınız ürünün kalitesi konusunda fikir sahibi olursunuz.

 

  • Boya yaparken en sık yapılan hatalardan biri hatalı ürün kullanımıdır. Evlerin ve ofislerin iç kısımlarındaki duvarlara dış cephe boyası sürmek, tanecik yapısındaki farklılıktan dolayı pürüzlü görünüm oluşmasına yol açabilir. Bu olumsuzluğu yaşamamak için boya seçiminde bir uzmandan yardım alabilirsiniz.

 

  • İç cephe boyası seçiminde ambalajın üzerinde yer alan ürün içeriği ile ilgili etiketi okuyabilirsiniz. Etikette ürünün hangi standarda bağlı kalınarak üretildiğinin yanı sıra en büyük tane büyüklüğü bilgisi bulunur. Ayrıca parlaklık, yaş ovma direnci ve örtme gücü gibi uygulama öncesinde işinize yarayacak bilgileri de aynı etiketi okuyarak öğrenebilirsiniz.

 

  • Boyada taneciklenme problemi yaşamamak için uygulama öncesi temizlik gayet önemlidir. Boyanacak yüzeyin temizliği, doğru ekipman kullanımı ve planlama ile boyama işlemi kısa sürede tamamlanabilir. Boyanın ömrünün uzamasına katkı sağlayan temizlik esnasında, duvarın hâlihazırdaki durumuna göre farklı tercihlerde bulunabilirsiniz. Örneğin duvar temizse, yalnızca kaba temizliği yapıp mikrofiber bez kullanarak silmeniz yeterli olacaktır.

 

  • Temizliğin ardından boyaya başlamadan önce kullanacağınız ekipmanın ne durumda olduğunu son bir defa gözden geçirebilirsiniz. Fırça, rulo ve diğer ekipmanlar her uygulama sonrasında mutlaka temizlenmelidir. Hatta yıkanabilir rulo/fırça kullanımı, steril çalışma olanağını pekiştirir. Ancak bu işlem sırasında bazı boya kalıntıları gözden kaçabilir. Boyaya başlamadan önce elle ve gözle kontrol yapmak, taneciklenme sorununa yol açabilecek kalıntıların kolayca belirlenebilmesini sağlar.

 

  • Yukarıda sıralanan tüm önlemleri almanıza rağmen taneciklenme problemi meydana geldiyse, zımpara yardımıyla yüzeyi pürüzlerden arındırabilirsiniz. Henüz kullanmadığınız kutunun içerisindeki tanecikleri yok etmek içinse boyayı süzebilirsiniz. 

 

 

Tanecik Problemi ile İlgili Bilinmesi Gerekenler

 

Tanecik problemi, tüm boya, vernik ve macun gruplarında olası bir problemdir. Genellikle, iç cephe boyalarında karşınıza çıkabilecek bir problemdir. Dış cephe boyalarında, zaten tanecik boyutu belli bir oranda olmak durumundadır.

 

İç cephelerde, uygulanan yüzeyin temiz olması, zeminde özellikle alçı tozu olmaması gerekmektedir.

Eğer yüzey tozlu ise, uygulama esnasında bu kirlilik boyaya yapışıp, sorunun boyadan kaynaklı olduğunu düşündürecektir. Ayrıca, uygulamada kullanılan fırça veya rulonun temizliğine dikkat edilmelidir.

 

Satılan bazı renk tüplerinin tanecik boyutları yüksektir. Boya içine ilave edildiğinde boyanın tanecik yapısını bozabilmektedir.

 

Boyaların içine bazı ustalar dolgu amaçlı bir takım maddeler katmaktadır, ürün içinde bu durum tanecik problemi yaratacak bir durumdur.

 

Verniklerde ve sentetik boyalarda, uygulama sonrası görülen, kuruma dengesine bağlı, çok ufak pinoller ve atılamamış köpükler, tanecik problemi olarak algılanabilir. Bu problem, bazı durumlarda ürün kaynaklı gelişmiş olabilir. Ancak, genellikle, uygulama şartlarını ve uygulama sistemini kontrol etmekte fayda vardır.

 

Macun uygulamalarında, ürün içinde tanecik söz konusu ise, yüzeyde çizikler oluştuğunu görmekteyiz. Ürün kaynaklı bir sorun olma ihtimali yanında, mutlaka, uygulanan yüzey ve kullanılan aparatların temizliği kontrol edilmelidir.